top of page
  • Writer's pictureChris Cotteleer

#004 Overtuigend Communiceren met behulp van NLP

Updated: Aug 26, 2020

Overtuigen gaat over communicatie. Zo gaat een verkoper in communicatie met zijn klanten en de kwaliteit van zijn communicatie zal voor een belangrijk deel bepalen of de klant beslist om met het bedrijf zaken te doen, of niet.

Daarom is het voor elke verkoper, voor elke leidinggevende en voor iedereen die mensen wil bereiken in hun denken, zo belangrijk om zich mateloos te interesseren voor elke communicatietechniek die duidelijk zichtbare en meetbare resultaten oplevert.

NLP of Neuro Linguistisch Programmeren is zo’n techniek.


Als je 20 boeken over NLP op een rijtje zet, zal je 20 verschillende definities van NLP tegenkomen. Enkel dit feit geeft al een idee van de rijkdom en de flexibiliteit van het model. NLP is niet in één specifiek hoekje te duwen. Zo wordt NLP in één van de NLP-boeken omschreven als: een methode om te bestuderen hoe mensen in staat zijn om op enigerlei gebied grote prestaties te leveren en dit overdraagbaar te maken.

Deze definitie moet als communicator al onmiddellijk onze interesse wekken. Dus als er ergens op de wereld iemand werkelijk topprestaties levert, kan dit bestudeerd worden en nog veel belangrijker, kan dit overdraagbaar gemaakt worden, dankzij NLP. Met andere woorden, we kunnen dankzij NLP gaan uitzoeken wat de strategieën zijn achter dit succes en hier een overdraagbaar model van maken.

NLP wordt ook omschreven als een revolutionaire approach op gebied van menselijke communicatie en persoonlijke ontwikkeling, iets dat ons zeker zal interesseren als we Overtuigend willen Communiceren.


NLP toepassen is als het ware een ‘kunst’, want ieders persoonlijke stijl in het toepassen van NLP is uniek. NLP is trouwens niet volledig in woorden of technieken te vangen. NLP vraagt een zeer fijne afstemming van de beoefenaar. NLP wordt onder andere toegepast in de hulpverlening, het onderwijs, het bedrijfsleven, in therapie en nu voor u, ook in het overtuigend brengen van uw boodschap.NLP is ontstaan in de uitloop van de flowerpower, begin van de jaren 70, aan de Universiteit van California in Santa Cruz. Daar, aan die University of California in Santa Cruz, werkte John Grinder als professor in de linguïstiek of de taalkunde, en op diezelfde universiteit studeerde een fenomenale student, Richard Bandler, die zelfs toen al aan medestudenten cursussen gaf in de gestalttherapie van Fritz Perls. Beide heren verbaasden zich over het feit dat sommige studenten zo moeiteloos hun studies afwerkten, en dat anderen zoveel moeite hadden om net of net niet te slagen. Bandler en Grinder gingen een samenwerkingsakkoord aan om het begrip ‘excellentie’ nader te bestuderen. Zij kozen hiervoor als studieobjecten de grootste therapeuten van die tijd.


Zo was daar Virginia Satir, de gezinstherapeute die fenomenale resultaten behaalde dankzij haar vermogen om snel en goed contact te maken met haar patiënten of klanten. Bandler en Grinder analyseerden ‘hoe’ ze dat precies deed en hieruit ontstond het belangrijke onderdeel van ‘rapport’ in de NLP-methodiek. Over dit aspect ‘rapport’ zal ik in mijn volgende blog uitgebreid ingaan.


Verder was daar Gregory Bateson, die ook doceerde op de universiteit van California in Santa Cruz. Gregory Bateson was een antropoloog en mede-grondlegger van de cybernetica of de ‘stuurkunde’. Het feit dat NLP sterk controleert op ecologie is een gevolg van de invloed van Gregory Bateson. Een krachtige uitspraak van Gregory Bateson is bijvoorbeeld, ‘wisdom comes from sitting around the table, talking about differences, without having to change them. Of, ‘wijsheid komt van samen rond de tafel te zitten, te praten over de verschillen, zonder dat je verplicht bent om je mening te veranderen’.

Uiteraard was ook Fritz Perls, als grondlegger van de gestalttherapie, een belangrijke inspiratiebron voor Bandler en Grinder.


En dan was er ’s werelds beste hypnotherapeut, Milton Erickson, een psychiater die men momenteel beschouwt als de grondlegger van de moderne hypnotherapie. Via Milton Erickson kwam het aspect van het onderbewustzijn binnen het NLP-kader. Voorheen hadden Freud en Jung hier al op gewerkt, maar dan vooral in het kader van geestesziekten. Nu kwam het belang van het onderbewustzijn op de voorgrond bij het ontwikkelen van extra mogelijkheden en het vergroten van de interne hulpbronnen.


Zo verschenen er vier boeken van Grinder en Bandler. The structure of magic, deel 1 en deel 2. Ook in het Nederlands verkrijgbaar onder de titel, de structuur van de magie. En Patterns of the hypnotic techniques of Milton Erickson, deel 1 en deel 2. Deze vier boeken vormen de basis van NLP. Vanaf dan beginnen Bandler en Grinder workshops te geven.

De eerste workshops van NLP werden vooral bijgewoond door therapeuten, maar al snel werd duidelijk dat dit communicatiemodel veel meer mogelijkheden in z’n mars heeft.

NLP bleek een krachtige tool voor iedereen die beroepshalve gebruik maakte van communicatie. Dus al snel volgden trainers, onderwijzers, managers en andere doelgroepen de NLP-opleidingen van Bandler en Grinder.

In de jaren tachtig kwam er nog een krachtige ontwikkeling in de NLP-materie dankzij de bijdrage van Robert Dilts onder de vorm van de logical levels, of de logische niveaus. Zeker voor u als communicator, belangrijke materie.Om NLP te kunnen beoefenen is het belangrijk om uit te gaan van een aantal basis-overtuigingen. NLP noemt dit de vooronderstellingen. Zonder deze vooronderstellingen wordt NLP een moeilijk hanteerbaar model. ‘Dankzij’ deze overtuigingen worden situaties beïnvloedbaar. Ik nodig u dus uit om deze overtuigingen gewoon over te nemen. Het zal u helpen om enerzijds de NLP-materie sneller te integreren en anderzijds zal het u helpen om meer van uw persoonlijke potentieel vrij te maken.


Een belangrijke vooronderstelling in het kader van Overtuigend Communiceren is,


De zin van communicatie ligt in de reactie van de toehoorder.


Dit is voor veel communicators een harde noot om te kraken. Als u uw toehoorders kan overtuigen, is uw communicatie OK. Als uw toehoorders uw denken niet volgen, was uw communicatie niet OK. Je kan uren of dagen gesprekken voeren met mensen, zolang deze niet beslissen om u te volgen in uw denken, is uw communicatie zinloos.

Een tweede vooronderstelling die met Overtuigend Communiceren te maken heeft is;


Je kan niet ‘niet’ communiceren.


Wie thuis al eens beeld zonder klank heeft gehad weet exact wat hiermee bedoeld wordt. Niet communiceren is ook een vorm van communicatie. Als je als klant in een winkel genegeerd wordt is dat een zeer negatieve communicatie.


En last but not least (voor deze blogpost althans);


Er bestaat geen falen, enkel feedback.


Dit is een van de meest bekrachtigende overtuigingen van NLP. Als het niet lukt, heb je niet gefaald. Je hebt iets uitgeprobeerd, en het feit dat het niet lukt, betekent dat je het nog niet op de juiste manier hebt gedaan in deze specifieke situatie. Op het ogenblik dat je je falen als feedback kan beschouwen, worden deze ervaringen telkens een leerproces, waar je altijd sterker uitkomt. Je stelt je dan telkens de vraag: ‘wat kan ik volgende keer anders doen om wel succesvol te zijn (in mijn Overtuigende Communicatie)’?


Wanneer je met deze 3 vooronderstellingen aan de slag gaat, breek je een gigantisch potentieel open. Een kans om niet te laten liggen.


Tot snel,

Coach Chris146 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page