top of page
  • Writer's pictureChris Cotteleer

#003 Lichaamstaal kan uw Overtuigende Communicatie zoveel sterker maken

Updated: Aug 26, 2020

Lichaamstaal is een taal als alle andere talen, met andere woorden, een taal die je zowel kan ‘lezen’ als ‘spreken’. Lichaamstaal lezen bij Overtuigend Communiceren is het observeren van je toehoorders en vanuit hun lichaamstaal de juiste gevolgtrekkingen maken.

Dat is blijkbaar voor dames veel eenvoudiger dan voor mannen. Als Harvard University zowel aan mannen als aan vrouwen korte filmfragmenten toont, zonder klank, vraagt men via een multiplechoicetest om te bepalen waarover het korte filmfragment gaat. Je hebt dus enkel de ‘lichaamstaal’ om te kiezen uit de mogelijke opties.


Dames doen dit erg goed, zij scoren haast 9 op 10 goede antwoorden. Mannen zijn daar blijkbaar niet zo goed in, zij komen maar een stukje boven de 3 op 10 uit.


Nochtans zijn de ogen en de hersenen van mannen en vrouwen niet zo verschillend, dus deze verschillen waren erg opmerkelijk. Het nam dan ook wel wat denk- en onderzoekwerk in beslag om uit te vissen welke oorzaak een dergelijk verschil zou kunnen verantwoorden. Bleek dat we al honderden duizenden jaren de verantwoordelijkheid van het pasgeboren kind aan de dames hebben overgelaten. Het kind kan niet praten, maar is wel aan het krijsen. Je moet dan als vrouw kijken en beslissen, kijken en beslissen, steeds opnieuw. Heeft mijn baby honger? Dan moet ik de baby voeden. Heeft de baby pijn, dan moet ik naar de sjamaan (heden ten dage, de arts). Dames zijn dus erg goed in observeren en hun beslissingen daaruit trekken. Mannen doen dat veel minder goed. Misschien zijn we als man te logisch? Als iets er uitziet als een schaap en praat als een schaap, logisch toch, dan moet het een schaap zijn. Een dame heeft op dat moment al lang door, opletten, dat is een wolf in schaapsvacht en op dat moment moeten we het oordeel van onze dames volgen want zij hebben een soort van zesde zintuig ontwikkeld.


Lichaamstaal lezen is dus iets typisch voor mannen, want vrouwen moeten enkel leren vertrouwen op hun intuïtie, ze zijn haast altijd juist.


Lichaamstaal SPREKEN daarentegen, is voor zowel mannen als vrouwen erg belangrijk. Het zou toch doodzonde zijn dat je een 100% eerlijke boodschap brengt maar door een foute lichaamshouding, misschien vanuit een zenuwachtigheid of onhandigheid, een oneerlijke indruk zou maken. Wie overtuigend wil communiceren zal met een aantal regels dienen rekening te houden om eerlijk en betrouwbaar over te komen bij zijn of haar publiek.
Er zijn een 12-tal belangrijke regels, maar dat zou voor een blogpost te lang zijn, dus ik beperk mij tot enkele zeer belangrijke en makkelijk toe te passen Tips & Tricks:


1. Toon regelmatig je handpalmen aan je toehoorders tijdens het praten. Handpalmen tonen geeft op het niveau van het onderbewustzijn de boodschap aan je publiek dat je niets te verbergen hebt. Wie de handen verbergt (bijvoorbeeld in de broekzakken), zal al snel als onbetrouwbaar ervaren worden. Zelfs als de handen wel in het zicht van de klant vallen, maar met de handpalmen naar beneden gericht, heeft dit al een opmerkelijk effect in de evaluatie van het publiek. In Public Speaking voor een groep van mensen zakt de evaluatie en waardering van de spreker met tientallen procenten terug, een opmerkelijk fenomeen.


2. Zorg dat je minstens de helft van de tijd oogcontact hebt met je toehoorders. Eens een spreker onder de 45% oogcontact zakt wordt hij sowieso als onbetrouwbaar ervaren, dus van Overtuigend Communiceren is dan geen sprake meer. Je blikken moeten dan ook even blijven ‘kleven’ bij je toehoorders, want iemand die wel 50% van de tijd oogcontact maakt maar met zeer zenuwachtige ‘shifty eyes’ zal zijn toehoorders niet kunnen overtuigen. De beperking is uiteraard ‘staren’ (wat optreedt na + 6 seconden oogcontact zonder weg te kijken of te knipperen met je ogen) wat in de natuur (dus ook bij mensen) als vijandig wordt ervaren.


3. Neem een open lichaamshouding aan en vermijd een gesprek met je armen gekruist voor de borst. Je hebt niets te beschermen, je publiek is niet de vijand. Het verbaast mij steeds opnieuw hoeveel weerstand je soms krijgt op In-company coaching modules waar dit onderwerp ter sprake komt. Vele mensen zijn blijkbaar overtuigd dat ‘bij hen’ die gekruiste armen iets anders betekenen, en dat zal ook wel zo zijn … voor hen. Maar het gaat niet over jezelf, het gaat over je publiek of de personen waarmee jij Overtuigend wil Communiceren. Zij ervaren (en zeker de dames) op een subconscious level een gevoel van weerstand. Het lijkt wel of er een discotheek-bouncer voor hen staat die zal bepalen of ze al dan niet binnen mogen.


4. Als laatste tip voor vandaag, LACH. Een vriendelijke uitstraling is van levensbelang om een publiek te overtuigen. Misschien heb je zelf al wel eens de (negatieve) ervaring gehad om in een winkel in contact te komen met onvriendelijke commerciële medewerkers. Je staat aan een kassa en men kijkt amper op terwijl men je goederen inscant, er kan geen glimlachje af. Moest je de goederen niet zo nodig hebben zou je ze laten liggen en ergens anders gaan kopen, waar men wel een glimlach op overschot heeft. Dat is uiteraard net hetzelfde voor iemand die Overtuigend wil Communiceren, maar wat men soms over het hoofd ziet door stress of vanuit een zenuwachtigheid als spreker voor een grote groep.In enkele van de bovenstaande tips kwam het aspect ‘zenuwachtigheid’ aan bod, en dat is een factor die dikwijls een rol speelt als het Overtuigend Communiceren niet goed vlot. Om overtuigend te zijn moet je dan ook zelf overtuigd zijn, enkel dan kan de vonk van het enthousiasme echt overspringen. Als je er zelf niet in gelooft, hoe ga je dan je toehoorders overtuigen?


Je zenuwen onder controle krijgen kan je ook doen door je ‘stemming’ onder controle te krijgen. State management is een belangrijk onderdeel voor eender wie die een Top-prestatie wil neerzetten, voor Top-sporters, Top-ondernemers, Top-verkopers en Top-communicators. Er zijn verschillende manieren om dit te bereiken zoals het ‘ankeren’ van je stemming, stemmingen ophalen uit het verleden of Power Moves, wat eigenlijk ook een beetje ‘lichaamstaal spreken’ is, maar dan uit het zicht van je publiek, vlak voor je in de arena stapt. Belangrijk genoeg om daar in één van de volgende blogposts op in te gaan, dus blijf zeker deze blog volgen, er komt regelmatig informatie die uw overtuigings-capaciteiten zullen boosten.


Tot snel,

Coach Chris

72 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page